+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

I kølvandet på en lang og vigtig klimadebat har en ny uddannelse som Klimaentreprenør set dagens lys. Jan Erik Hansen fra AquaSafe i Køge er en af de første Klimaentreprenører i landet. Han er ekspert i genanvendelse af regnvand og er ikke i tvivl om vigtigheden af et styrket klimafokus.

Hvis man spørger eksperterne, så er klimadebatten kun lige begyndt, og den bliver vigtigere for hver dag, der går. Alting tyder på, at der kommer større og flere regnskyl i fremtiden, og at de eksisterende kloaksystemer ikke vil kunne følge med. Derfor tænkes der i alternative løsninger, hvor regnvand ledes væk fra grunden på andre måder eller simpelthen opsamles og genanvendes.

Klimaentreprenører er nu ved at blive uddannet i hele Danmark. De skal skabe mere bæredygtige løsninger i alle lag indenfor byggefaget. Klimaentreprenøren kan rådgive dig uanset du har en ny eller en ældre ejendom, eller står overfor at skulle bygge et hus fra bunden.

Jan Erik Hansen fra AquaSafe i Køge er ekspert i regnvandsløsninger og genanvendelse af regnvand. Han har netop færdiggjort uddannelsen og kan nu kalde sig Klimaentreprenør med speciale i regnvandsløsninger. Han ved hvilken løsninger, der egner sig til sikring af den enkelte type ejendom, hvor der kigges på beliggenhed, grundens størrelse og eksisterende installationer og meget andet. Men hvad kan Klimaentreprenøren ellers hjælpe med?

”Klimaentreprenøren kan rådgive dig omkring sikring af ejendom og installationer mod de kraftigere regnskyl, vi ser i hele verden. Han ved hvilke løsninger, der egner sig til sikring af ejendommen og hvordan man leder regnvandet væk fra den offentlige kloak vha. nedsivning på egen grund. Det kan ske med forskellige løsninger som regnbede, bassin i haven, nedsivning ved faskiner eller f.eks. opsamling af regnvandet med henblik på genanvendelse til andre formål”, fortæller Jan Erik Hansen som udover den nye titel også er Aut. Kloakmester.

Lovgivningen på området for håndtering af regnvand definerer meget klart hvad man som husejer selv må gøre og foretage af installationer, og hvad man skal have en professionel entreprenør til at installere. Der gælder også særlige afstandskrav og det er alt sammen noget som din Klimaentreprenør kan vejlede dig omkring, ligesom han ved, hvilke installationer, der kræver særlig tilladelse fra din kommune.

Brug regnvandet, det betaler sig

Nogle husejere vælger at lade vandet sive ud i jorden og ned i grundvandet. Men en mulighed er også, at opsamle regnvandet og genbruge det til f.eks. havevanding, toiletskyl og sågar tøjvask. Faktisk viser beregninger, at en almindelig dansk husstand kan spare op til 50% af deres samlede vandforbrug ved at lade en stor del af forbrugsvandet komme fra regnvand opsamlet i en tank. Tanken graves ned i haven og sluttes til et anlæg i huset, som sikrer, at regnvandet filtreres og føres til hhv. toilet og vaskemaskine, hvor det langt fra er nødvendigt at bruge rent drikkevand for at udføre opgaven.

Regnvand er stort set frit for kalk og er derfor blødere end det vand vi har i hanen. Det betyder, at du skal bruge væsentligt mindre vaskepulver for at opnå det samme resultat, og jo mindre sæbe vi leder ud i systemet jo bedre. Så der er mange gode grunde til, at man lader sit regnvand genanvende til et eller flere formål.

På en varm sommerdag kan man slutte en haveslange til anlægget og bruge det til at vande haven på en økonomisk og bæredygtig måde. Bilen kan få en tur, når man nu har haveslangen fremme og ungerne kan tage en vandkamp uden at man skal bekymre sig om hverken vandregning eller miljø.