+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

AquaSafe Family

En dansk husstand bruger hver dag store mængder vand i husholdningen. En stor del af det forbrugte vand behøver ikke være rent drikkevand, men kan med stor økonomisk fordel udskiftes med regnvand, når det f.eks. drejer sig om tøjvask, toiletskyl og blomstervanding. Installer en AquaSafe Family i din husstand og spar op til 50% på din fremtidige vandregning ved at genanvende regnvand i husholdningen.

Genanvendelse af regnvand har indtil nu været en overset kvalitetsressource. I modsætning til hvad man skulle tro, er regnvand faktisk betydeligt renere end hovedparten af det ferskvand, der findes i naturen. Ydermere er regnvandet gratis. Ved at bruge regnvand undgår vi at forbruge vand fra det offentlige vandforsyningsnet og samtidig mindskes udgifterne til at gøre det drikkeligt.

I Danmark regner det i gennemsnit 171 ud af årets 365 dage. Så genanvendelse af regnvand er en fordel både for miljøet og for din økonomi. Faktisk kan du spare op til 50% af dit vandforbrug om året, ved at benytte regnvand til de funktioner i din husstand, som ikke nødvendigvis kræver drikkevand.

AquaSafe Family er en komplet løsning til din husstand, der gør det muligt at genanvende regnvand til de funktioner i husstanden, hvor rent drikkevand er overflødigt, og samtidig spare op til 50% på de samlede vandudgifter. AquaSafe Family er enkel at installere, og løsningen integreres fuldstændigt i det eksisterende vandforsyningssystem, så dagligdagen kan fortsætte fuldstændigt som normalt.

AquaSafe Family består af Waterfix® betontanken, som graves ned i jorden et passende sted på jeres grund. Her opsamles regnvandet, som føres ind i huset i rør, der løber under jorden. Inde i huset ledes vandet igennem AquaSafe E.SyBox® som typisk installeres i et bryggers eller et andet passende sted i huset. Her filtreres vandet for eventuelle urenheder, og føres direkte videre til toiletter og vaskemaskine i husstanden, som kan benyttes fuldstændig som normalt.

Genanvendelse af regnvand med en AquaSafe Family løsning har den åbenbare fordel, at man sparer penge på sin vandregning. Men man sparer også penge på vaskepulveret, for regnvand er væsentligt mere blødt end det vand vi normalt har tilgængeligt, og der skal således betydelig mindre vaskepulver til at klare opgaven. Ved genanvendelse af regnvand til toiletskyl er der også flere fordele at hente, idet regnvand indeholder langt mindre kalk, og derfor ikke belaster belægningen på kummen.