+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

Faskine

En faskine opsamler regnvandet i en slags depot under jorden. Herfra ledes regnvandet langsomt ud i undergrunden og dette er en effektiv måde at lede store mængder regnvand væk på.

Faskinen består i dag af en række plastikkasetter, hvor man førhen brugte sten, som desværre let slammede til og derfor gjorde løsningen mindre effektiv, meget hurtigt. Plastikkonstruktionen kan indeholde væsentligt større mængder vand, og er således mere effektiv og har en uendelig levetid.

Det er vigtigt at du rådfører sig med fagfolk som f.eks. en lokal Klimaentreprenør, før en faskine anlægges. Der skal etableres kloakrør, som leder vandet hen til faskinen via et sandfang, som forhindrer blade, skidt, sand og jord i et stoppe faskinen til. Faskiner egner sig ikke til alle typer jord, hvorfor det også er en god ide at tage en Klimaentreprenør med på råd.

Klimaentreprenøren kan også hjælpe, når kommunerne stiller forskellige krav til dimensioneringen af en maskine. Det er kommunens bestemmelser, der afgør detaljerne for din installation.