+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

Installation

Kernen i Waterfix® systemet er C-90 betontanken, som er fremstillet af et unikt letvægts betonmateriale, med en utrolig holdbarhed. Tanken installeres et passende sted på grunden, hvor den graves ned i jorden og sættes på grus for at sikre stabilitet. Dette er den vigtigste del af løsningen til genanvendelse af regnvand.

Rør føres i jorden hen til det sted, hvor regnvandet skal bruges. Hvis der er tale om en AquaSafe Garden løsning, vil der blive monteret et tilslutningssystem et passende sted i haven. Hvis det derimod drejer sig om en AquaSafe Family løsning, føres rørene ind i huset, hvor de tilsluttes det filter, der skal sikre, at regnvandet filtreres og gøres klar til brug ved tøjvask og WC-skyl.

Videoen viser installationen af en spildevandsløsning IKKE en løsning til genanvendelse af regnvand. Videoen er derfor blot for at illustrere og skabe forståelse for hvordan installationen af en AquaSafe løsning foregår.

Før du kan begynde at genanvende dit regnvand, er der forskellige faktorer at tage højde for:
– Er din ejendom egnet til genanvendelse af regnvand?
– Er der plads på grunden til installationen i forhold til skel, fundamenter, ledninger mm.?
– Hvilken type installation ønsker du og din familie, og hvor stor en løsning har I behov for?

Alle disse spørgsmål hjælper vi jer naturligvis med at besvare, når vi kommer på besøg og besigtiger ejendommen.

Vores konsulent hjælper jer med at kigge på jeres nuværende vandforbrug og fastlægge, hvor stor en løsning I har behov for, for at kunne opretholde den samme standard som i dag, blot understøttet af gratis regnvand.

Vi kigger også på om det overhovedet kan svare sig for jer at installere en løsning til genanvendelse af regnvand. Nogle ejendomme er beliggende på en måde, så en installation vil være alt for omkostningsfuld, og det er derfor en individuel vurderingssag, om installationen kan nå at tjene sig selv hjem.

Vi hjælper jer med at finde de nødvendige tegninger over ejendommen og kan bistå med at få disse rekvireret fra kommunal side, hvis det skulle være nødvendigt.

Tidsplanen for installationen afhænger af hvilken tank du vælger, da der er forskellig leveringstid på de forskellige tanke.

Tidsplanen influeres også af hvor på grunden du ønsker tanken placeret, og om der skal tages højde for eksisterende belægning, særlige rørføringer eller lign. som kan komme i vejen for gravearbejdet.

Anslået tidsterminer er:

– Levering 1-2 måneder
– Installation på deres grund 1-2 uger

Det kan fordyre eller stoppe projektet, hvis det viser sig, at:

– der forekommer forurenet jord på grunden
– lokale servitutter fra myndighederne står i vejen for installationen
– der er højt grundvand eller blød bund

AquaSafe forsøger at fastlægge så mange faktorer som muligt på forhånd, så der ikke opstår uforudsete forhindringer, når installationen af dit nye genanvendelsessystem først er i gang.