+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

Vi er Klimaentreprenør

Klimaentreprenøren kan rådgive dig omkring sikring af ejendom og installationer mod de kraftigere regnskyl, vi ser i hele verden. Han ved hvilke løsninger, der egner sig til sikring af ejendommen og hvordan man leder regnvandet væk fra den offentlige kloak vha. nedsivning på egen grund. Det kan ske med forskellige løsninger som regnbede, bassin i haven, nedsivning ved faskiner eller f.eks. opsamling af regnvandet med henblik på genanvendelse til andre formål.

Lovgivningen på området for håndtering af regnvand definerer meget klart hvad man som husejer selv må gøre og foretage af installationer, og hvad man skal have en professionel entreprenør til at installere. Der gælder også særlige afstandskrav og det er alt sammen noget som din Klimaentreprenør kan vejlede dig omkring, ligesom han ved, hvilke installationer, der kræver særlig tilladelse fra din kommune.

Brug regnvandet, det betaler sig

Nogle husejere vælger at lade vandet sive ud i jorden og ned i grundvandet. Men en mulighed er også, at opsamle regnvandet og genbruge det til f.eks. havevanding, toiletskyl og sågar tøjvask. Faktisk viser beregninger, at en almindelig dansk husstand kan spare op til 50% af deres samlede vandforbrug ved at lade en stor del af forbrugsvandet komme fra regnvand opsamlet i en tank. Tanken graves ned i haven og sluttes til et anlæg i huset, som sikrer, at regnvandet filtreres og føres til hhv. toilet og vaskemaskine, hvor det langt fra er nødvendigt at bruge rent drikkevand for at udføre opgaven.

Regnvand er stort set frit for kalk og er derfor blødere end det vand vi har i hanen. Det betyder, at du skal bruge væsentligt mindre vaskepulver for at opnå det samme resultat, og jo mindre sæbe vi leder ud i systemet jo bedre. Så der er mange gode grunde til, at man lader sit regnvand genanvende til et eller flere formål.