+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

Gode grunde til at klimatilpasse

Her ser du en liste over gode grunde til at klimatilpasse på din grund:

  • Du bor i et fælleskloakeret område, hvor kommunen tillader udtræden for regnvand, og spildevandsselskabet giver mulighed for, at du kan få ca. 24.500 kr. af tilslutningsbidraget tilbagebetalt fra dit forsyningsselskab, hvis du håndterer regnvand på egen grund og dermed frakobler det kloakken.
  • Du har oplevet, at din eller din nabos kælder står under vand ved skybrud og ekstremregn.
  • Du bor i et område, hvor du har oplevet oversvømmelser mere end én gang med mulig udsigt til en forhøjet forsikringspræmie, hvis du ikke skybrudssikrer din bolig.
  • Du skal separatkloakere, og så kan løsninger til afledning af regnvand på egen grund være billigere end nye kloakrør.
  • Du ønsker at anvende regnvandet som en ressource og forskønne din have, hvilket du bl.a. kan gøre med et regnbed.
  • Du vil gerne tage et fælles ansvar for at minimere risikoen for, at regnen forårsager oversvømmelser i dit nabolag.

 

Hvorfor skal du klimatilpasse?

Som klimaet ændrer sig, er det nødvendigt, at vi tilpasser os de kraftigere regnskyl, der venter os. Du kan klimatilpasse din ejendom og grunden du bor på og derved minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud eller ekstremregn.

Klimatilpasning er lige så vigtigt hos dig, som det er hos naboen. I Danmark har vi tradition for, at parcelhusgrunde ligger side om side i de klassiske villakvarterer, og ved at håndtere regnvandet på din egen grund, sikrer du ikke bare dig selv, men hjælper også naboerne i dit nærområde, så der ikke trænger unødigt meget vand ind på deres grund.

Hvis du klimatilpasser dig fornuftigt, kan du endda drage fordel af regnvandet og bruge det som en ressource. Du kan skabe et smukt regnbed i haven, eller du kan opsamle regnvandet og bruge det til f.eks. havevanding og meget mere. Læs mere om genanvendelse af regnvand her.

Tal med din Klimaentreprenør før du installerer. Han er uddannet i netop klimatilpasning og ved præcis hvilke installationer, du selv må foretage og hvilke du skal ansøge kommunen om, før du går i gang. Klimaentreprenøren kan også dimensionere, anlægge og sørge for drift og vedligehold af den løsning, du vælger.

 

Ansøgning om nedsivningstilladelse

Det kræver tilladelse fra kommunen at lave nedsivning af regnvand på din grund. Ansøgningen om nedsivningstilladelse sker via et skema på kommunens hjemmeside. Skemaet skal indsendes sammen med en målfast skitse over matriklen. Det er typisk en Klimaentreprenør, der udfylder skemaet.