+45 20 27 27 33 info@aquasafe.dk

Priseksempel

Genanvendelse af regnvand er som udgangspunkt en rigtig god ide og vi danskere har i mange år haft for vane at opsamle vand i tanke til have- og blomstervanding.

Men i dag er det muligt at integrere genanvendelse af regnvand som en integreret del af husstanden og opnå store besparelser. Op mod 50% af det vand vi bruger i en almindelig husstand til f.eks. toiletskyl og tøjvask, kan erstattes af filtreret regnvand.

Men hvad koster det at installere et AquaSafe system til genanvendelse af regnvand? Det er et rigtig godt spørgsmål, som det faktisk ikke er så ligetil at besvare.

Årsagen er, at der er mange faktorer, som har indflydelse på prisen. Og det er vigtigt at foretage de nødvendige beregninger baseret på den enkelte kundes ejendom, forbrug og behov for at få et nøjagtigt billede af, hvad løsningen vil koste.

Priseksemplet her er udarbejdet med udgangspunkt i en AquaSafe Family løsning som installeres i et nybygget parcelhus i en gennemsnitlig dansk kommune.

Komplet installation – pris kr. 60.000,-

Løsningen inkluderer:

  • Waterfix® betontank 4500 liter inkl. E.SyBox® med komplet filter
  • Installation af Waterfix® betontank som graves ned i jorden et sted på grunden inkl. gravearbejde og rørlægning
  • Det nødvendige El- og VVS arbejde for tilslutning af løsningen

AquaSafe varetager hele projekteringen og styrer arbejdsgangen, så installationen af din AquaSafe løsning glider så let som muligt. Vi kan desuden være behjælpelig med søge de nødvendige tilladelser hos din kommune.

AquaSafe rådgiver dig og din familie om genanvendelse af regnvand, forud for jeres beslutning, så I får den løsning, som passer bedst til jeres behov. Vi gennemgår jeres ejendom grundigt, for at optimere placeringen af Waterfix® betontanken som graves ned på grunden, og for at sikre, at gravearbejdet lettes.

Med udgangspunkt i en lang række konkrete faktorer som vi tager højde for, udarbejder vi et individuelt tilbud til dig. Følgende faktorer vil have indflydelse på den endelige pris for din AquaSafe installation til genanvendelse af regnvand:

  • Størrelsen på den Waterfix® betontank I vælger, samt hvor langt fra selve huset denne graves ned
  • Jordbundens stand og øvrige faktorer, som indflyder på gravearbejdet
  • Muligheden for bortskaffelse af jord
  • Husets alder og grundens nuværende stand
  • Evt. genetablering af belægning eller græs, afhængig af hvor der graves

Det er alle faktorer, som vi tager højde for, når vi udarbejder det tilbud, som skal danne grundlag for, om du vælger at genanvende regnvand i din husstand.

 draabe – Enhver løsning i eksisterende huse er individuel, da der skal tages højde for det eksisterende grundlag og eksisterende installationer